Sales promotion : 092-929-5494
Banner

หอประชุม หรือโรงภาพยนตร์

hall

พรมและที่นั่งที่เปื้อนสกปรกในหอประชุมหรือโรงภาพยนตร์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดแบบแห้งเพื่อลดเวลาที่เสียไปกับกระบวนการทำความสะอาดนี้ วิธีการทำความสะอาดด้วยเคมีแบบแห้งและปลอดภัยของ ดีไฮจีนิคจะทำให้พรมและที่นั่งต่างๆในหอประชุมสะอาดและถูกฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึงหมดจด โดยไม่ต้องเสียเวลาทำให้แห้ง **ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการทำพรมหรือที่นั่งให้แห้งอีกต่อไป