Sales promotion : 092-929-5494
Banner

หอพักนักเรียนนักศึกษา

dormitory

ที่นอนที่ส่งกลิ่นเหม็นและสกปรกมักเป็นปัญหาด้านสุขอนามัยทั่วไปที่พบได้ในหอพักนักเรียนนักศึกษาต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความเชื่อมั่นและคำแนะนำจากแพทย์และผู้ผลิตที่นอนต่างๆ วิธีการทำความสะอาดที่นอนแบบอนามัยของ ดีไฮจีนิคจึงเป็นคำตอบสำหรับคุณในการแก้ไขปัญหานี้