Sales promotion : 092-929-5494
Banner

อาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร

rest

เศษอาหารบนพรมหรือเก้าอี้รับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ร้านอาหารต่างๆพบเจอเป็นปกติ จากการที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมักดำเนินกิจการในเวลากลางคืนเป็นประจำทุกวัน การเช็ดหรือเป่าให้แห้งอย่างรวดเร็วหลังจากกระบวนการทำความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงให้ได้มากที่สุด วิธีการทำความสะอาดและอนามัยแบบแห้งที่เป็นวิธีเฉพาะของ ดีไฮจีนิคนั้นจะทำความสะอาดรอยเปื้อนบนเครื่องเรือนที่อ่อนนุ่มอย่างทั่วถึง ถูกหลักอนามัย และแห้งก่อนเวลาเปิดทำการของกิจการของคุณในวันถัดไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีจะถูกนำมาใช้ในวิธีการทำความสะอาดแบบอนามัยของเรา สำหรับโซฟาและพรมต่างๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการ