Sales promotion : 092-929-5494
Banner

เรือหรือเครื่องบินส่วนตัว

plane

การทำความสะอาดเครื่องบินและเรือจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีของเหลวใดๆจากสายไฟฟ้ารั่วไหลไปยังภายในห้องผู้โดยสาร ดังนั้นจึงมีเพียงเทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบแห้งเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ผลิตเครื่องบินและเรือต่างๆ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาภายในเครื่องบินและเรือ ดีไฮจีนิคมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบแห้งและถูกสุขอนามัยของเราที่ผ่านการรับรองแล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยของห้องผู้โดยสารจะยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ ซึ่งวิธีการเฉพาะของ ดีไฮจีนิคจะช่วยทำความสะอาดและกำจัดสิ่งสกปรกในห้องโดยสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยในร่มของเราได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถวางใจได้ว่า เครื่องบินหรือเรือของคุณจะถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดทุกครั้งที่ออกเดินทาง