Sales promotion : 092-929-5494
Banner
Banner

บริการทำความสะอาดและเคลือบเงาหนัง

บริการทำความสะอาดโซฟาหนัง

บริการทำความสะอาดและเคลือบเงาหนัง

ดีไฮจีนิคเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเครื่องหนังในประเทศไทย ซึ่งบริการรับทำความสะอาดเครื่องหนังโดยใช้ระบบทำความสะอาดเครื่องหนังโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหนังต่างๆ ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็น โซฟาและเก้าอี้รับประทานอาหารนั้นจะสกปรกขึ้นเรื่อยๆ จากการใช้งานในชีวิตประจำวันอันเกิดจากสิ่งสกปรกจากตัวเรา หรือเศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เครื่องหนังเป็นรอยคราบได้และจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดในทันที เพื่อเพิ่มโอกาสในการกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงหมดจด นอกเหนือจากการทำความสะอาดแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องทาครีมบำรุงหนังให้ชุ่มชื้น เนื่องจากหนังประเภทต่างๆ นั้นอาจเกิดการแตกลอกได้ตลอดเวลา คุณประโยชน์ของการใช้บริการทำความสะอาดเครื่องหนัง ดีไฮจีนิค
1. ปลอดภัยต่อหนังแทบทุกประเภท น้ำยาทำความสะอาดและครีมทาบำรุงหนังของ ดีไฮจีนิคนั้นเป็นสูตรเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สำหรับการทำความสะอาดและให้ความชุ่มชื้นแก่เครื่องหนังประเภทต่างๆเพราะน้ำยาทำความสะอาดจะถูกแยกทั้งชนิดของน้ำยาและประเภทของหนังไว้ชัดเจนซึ่งจะไม่ใช่ร่วมประเภทกัน โดยเป็นการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้วัสดุที่ทำจากหนังเกิดความเสียหาย
2. การทำความสะอาดหนังอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดหนังของ ดีไฮจีนิคล้วนมีเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง เพื่อให้การทำความสะอาดหนังนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราล้วนผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดเครื่องหนังที่มีสภาพและวัสดุแตกต่างกันไป
3. ไม่ยุ่งยาก แทนที่จะเสียเวลาไปศึกษาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังด้วยตนเองที่มีอยู่ในท้องตลาดเพื่อการทำความสะอาดเครื่องหนังด้วยตัวของคุณเอง และเสี่ยงที่จะทำให้หนังเกิดความเสียหายด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่รู้จัก คุณสามารถพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดที่ผ่านการฝึกอบรมของ ดีไฮจีนิคในการทำความสะอาดเครื่องหนังของคุณด้วยวิธีที่คุณต้องการได้

ดีไฮจีนิค ทำความสะอาดเครื่องหนังของคุณอย่างไร

ในขั้นตอนแรกจะใช้น้ำยาสระทำความสะอาดสิ่งสกปรกและความมันบนพื้นผิวหนังกับโซฟาหนัง ซึ่ง ดีไฮจีนิค นั้นใช้แปรงหมุนแบบพิเศษ ซึ่งจะเป็นตัวทาน้ำยาสระทำความสะอาดหนัง
หลังจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดของเราจะใช้ครีมเพิ่มความชุ่มชื้นทาบนเครื่องหนังให้ทั่ว เพื่อบำรุงหนังและป้องกันไม่ให้หนังแตกลอกออกมาได้
นอกจากนี้ ยังสามารถเช็ดทำความสะอาดและทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เครื่องหนังได้เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรักษาสภาพของหนังให้สะอาดและดูใหม่อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เพื่อการทำความสะอาดหนังอย่างทั่วถึง เราแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำความสะอาดเครื่องหนังอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งสกปรกและคราบเปรอะเปื้อนต่างๆได้ถูกขจัดออกไปอย่างหมดจดก่อนที่อาจกลายเป็นรอยคราบถาวรบนหนังได้