Sales promotion : 092-929-5494
Banner

About Us HI

บริษัท ดีไฮจีนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการสุขอนามัย
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ทีมงานของ ดีไฮจีนิคซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยในด้านที่อยู่อาศัยซึ่งผ่านการฝึกอมรมอย่างมืออาชีพจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าของเราได้ประสบพบเจอ ผู้นำทีมซึ่งจะเป็นผู้รายงานต่อผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการจะควบคุมดูแลงานในสถานที่โครงการของสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่างานที่ทำอยู่นั้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขา คือการยืนยันว่าพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้ามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำรวมถึงคำปรึกษาของคุณทางโทรศัพท์ และให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ พร้อมให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างสูงสุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อลูกค้าที่มีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสุขอนามัยภายในบ้าน แม้ว่าบางคำถามของลูกค้านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลักของบริษัทเลยก็ตาม เพราะเป้าหมายของเรา คือ การสร้างเชื่อมั่นว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริการจากทุกแผนกของ ดีไฮจีนิค